Taken by: Julian Hsu

Gorgonian Shrimp
Gorgonian Shrimp by Julian Hsu
VOTES: 1
VOTE!


Posted: Monday, October 2, 2023- (10/2/2023 11:05:00 PM)
Category: Macro - Close-Up
location: Taiwan