Taken by: Mario Toldo

Gymnodoris striata at Ras Abu Gallum
Gymnodoris striata at Ras Abu Gallum by Mario Toldo
VOTES: 15
VOTE!


Posted: Tuesday, December 1, 2009- (12/1/2009 1:21:00 PM)
Category: Macro - Nudibranchia
location: Arabian Sea Egypt