Taken by: Viktor Vrbovský

Round Goby - Neogobius melanostomus
Round Goby - Neogobius melanostomus by Viktor Vrbovský
VOTES: 5
VOTE!


Posted: Sunday, February 2, 2014- (2/2/2014 3:07:00 PM)
Category: Freshwater
location: Slovakia (Slovak Republic)