Taken by: Sofia Tenggrono

Phestilla melanobrachia with eggs
Phestilla melanobrachia with eggs by Sofia Tenggrono
VOTES: 6
VOTE!


Posted: Tuesday, December 7, 2021- (12/7/2021 6:44:00 PM)
Category: Macro - Nudibranchia
location: Bali Sea Indonesia