Taken by: Jose Maria Abad Ortega

Nembrotha cristata
Nikon D200 Nikkor 105 mms Inon Z240X2...
Nembrotha cristata
Nikon D200 Nikkor 105 mms Inon Z240X2... by Jose Maria Abad Ortega
VOTES: 13
VOTE!


Posted: Saturday, April 16, 2022- (4/16/2022 3:33:00 AM)
Category: Macro - Nudibranchia
location: Celebes Sea Indonesia