Taken by: Julian Hsu

Bigfin reef squid
Bigfin reef squid by Julian Hsu
VOTES: 8
VOTE!


Posted: Sunday, August 7, 2022- (8/7/2022 10:57:00 PM)
Category: Macro - swimming
location: South China Sea Taiwan