Taken by: Antonio Venturelli

Flabellina affinis_2022
(Canon100,1/250,f22,iso400)
Flabellina affinis_2022
(Canon100,1/250,f22,iso400) by Antonio Venturelli
VOTES: 0
VOTE!


Posted: Wednesday, November 2, 2022- (11/2/2022 1:42:00 AM)
Category: Macro - Nudibranchia
location: Tyrrhenian Sea Italy