Taken by: Brian Mayes

A beautiful Flamingo Tongue (Cyphoma gibbosum)
A beautiful Flamingo Tongue (Cyphoma gibbosum) by Brian Mayes
VOTES: 42
VOTE!