Taken by: Melita Bubek

Tylodina perversa, Nikon d90, nikor 60mm macro, macro 4+lens
Tylodina perversa, Nikon d90, nikor 60mm macro, macro 4+lens by Melita Bubek
VOTES: 9
VOTE!


Posted: Monday, November 7, 2011- (11/7/2011 2:46:00 PM)
Category: Macro - Nudibranchia
location: Adriatic Sea Croatia